Pierwszy dzień szkoły – Pierwsza Wielka Lekcja Marii Montessori o Powstaniu Wszechświata

Pierwszy dzień w naszej szkole to radosne powitania przyjaciół; to zaproszenie nowych kolegów do naszej społeczności, ale też dzień pełen odkryć: jak powstał Wszechświat i jakie prawa fizyczne nim żądzą. Były więc wybuchy, erupcje wulkanów, rozpuszczanie różnych substancji, a także zjawiska odpychania, przyciągania, parowania i skraplania.