Przedstawienie – od lektury do scenariusza

Uczniowie klasy 5 przedstawili inscenizacje związane omawianymi lekturami.
Dziewczyny wybrały „Awanturę o Basię” Kornela Makuszyńskiego, chłopcy „W 80 dni dokoła świata” Juliusza Verne’a.
Wystąpienie wzbudziło wiele emocji. Uczniowie przygotowali dekoracje, muzykę i oświetlenie.
Główne pytanie aktorów: „Kiedy następny występ?”.