Rekolekcje wielkopostne

Na początku marca odwiedził nas Ojciec Zmartwychwstaniec Michał Szlachciak. Podczas spotkania przybliżył nam zwyczaje religijne katolików obrządku wschodniego i łacińskiego w Bułgarii oraz uwrażliwił na działania, umożliwiające życie w pokoju i szacunku do drugiego człowieka.

Następnie odwiedziliśmy kaplicę rytuału bizantyjsko-bułgarskiego, mieszczącą się w Centrum Resurrectionis, gdzie również dzięki pięknej opowieści Ojca Michała zachwyciliśmy się urokiem
i atmosferą tego miejsca.

Początek marca był także czasem modlitwy za mieszkańców Ukrainy.
To w ich intencji modliliśmy się podczas drogi krzyżowej.