Święto kropki

Każde dziecko jest inne, każde jest wyjątkowe, każde posiada jakiś dar. Czasem ten dar musi w sobie poszukać. Często odnajduje je samo, ale czasem trzeba mu w tym pomóc. O tym rozmawialiśmy w „Święto kropki”, a po dyskusjach postanowiliśmy trochę „zakropkować” naszą szkołę.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

M. Montessori