Uroczystość nadania imienia szkole

Fundacja Ziarnko Maku
oraz społeczność
Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori
z radością zapraszają
na uroczystość nadania szkole imienia
o. Pawła Smolikowskiego CR,
która odbędzie się 3 października 2021 r.

Rozpoczniemy o 15:00 Eucharystią w kościele Emaus,
po niej wspólne świętowanie w formie agapy
oraz koncert zespołu niemaGOtu.