Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

W ramach czwartkowych wyjść o tematyce historycznej uczniowie z klas 4-6, pod przywództwem Nadwornego Historyka Pana Bartka, wybrali się do Klasztoru na Skałce.

W tym wyjątkowym miejscu Pan Bartek opowiedział historię bp Stanisława ze Szczepanowa. Opisał jego relację z władcą. Uczniowie natomiast zapoznali się ze źródłami historycznymi – zapisami z kronik Jana Długosza i Wincentego Kadłubka – dotyczącymi tych wydarzeń.

Korzystając z okazji weszliśmy również do Kościoła oraz do Krypty Zasłużonych.

Ten spacer był bardzo cennym doświadczeniem!