WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  • Wychodzimy z założenia, ze szkoła jest instytucją wspierającą rodziców w ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej. W związku z tym do szkoły zapraszamy wszystkie rodziny, które możemy wesprzeć przede wszystkim w wymiarze duchowości chrześcijańskiej i myślenia pedagogicznego, opartego na założeniu, że wychowanie polega na wyznaczaniu przez dorosłych określonych granic, w których dziecko może rozwijać się poznając konsekwencje swoich działań.
  • Od rodziców oczekujemy współpracy i dialogu. Chętnie omawiamy wszelkie sprawy organizując raz w miesiącu konsultacje indywidualne. Zapraszamy rodziców do włączenia się w tworzenie, upiększanie i organizowanie przestrzeni szkoły. Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i dobre słowa, które obok konstruktywnej krytyki są dla nas wiatrem w żagle.
  • W dobie zaniku autorytetów, prosimy rodziców o wsparcie w budowaniu autorytetów nauczycieli. Chętnie ustalamy wspólne stanowisko, wyjaśniamy nasze działania, rozmawiając bezpośrednio w rodzicami, nie włączając dzieci w krytykę działań dorosłych. Ze swej strony również obiecujemy wspieranie autorytetu rodziców.

Comments are closed.