Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

„Kiedy jest mowa o pedagogice Montessori, każdy myśli w pierwszej kolejności o materiale Montessori. Powstają wyobrażenia, że wystarczy kupić materiał Montessori, przeczytać opis jak należy się nim posługiwać i już wprowadzać w życie. Takie wyobrażenia przypisują materiałowi Montessori znaczenie, jakiego on nie ma. W centrum pedagogiki Montessori nie znajduje się materiał, ale dziecko.”

(Prof. Dr Theodor Hellbrügge)

 

Misja szkoły:

Jesteśmy katolicką szkołą Montessori. Pomagamy dziecku rozwijać się do wolności i odpowiedzialności tak, by w poczuciu własnej wartości, odkrywało siebie i świat wśród innych i razem z innymi. Towarzyszymy, wspieramy, tworzymy otoczenie.

Tworzymy Katolicką Szkołę Podstawową Montessori, która powstała w 2010 roku. Jesteśmy placówką niepubliczną, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku”. Pierwszą siedzibą szkoły była „Modrzejówka” – dworek Heleny Modrzejewskiej, przy ul. Mazowieckiej 14c. Wraz ze szkołą powstało przedszkole. Po dwóch latach szkoła została przeniesiona na ul. Pawlickiego 1, do kompleksu budynków O. Zmartwychwstańców. Od tego czasu działamy współpracując ze Zmartwychwstańcami, którzy otoczyli nas opieką i wsparciem. Czujemy, że tu jest nasze miejsce i tu chcemy doskonalić się w wychowaniu i nauczaniu naszych dzieci.

Nasza szkoła powstała z chęci tworzenia dobrej edukacji dla naszych dzieci, czyli dostosowanej do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań oraz opartej na wspólnej pracy, w której dzieci uczą się szacunku, odpowiedzialności i współpracy.

Chcemy, żeby szkoła była dla naszych dzieci miejscem rozwoju i wsparcia, nie tylko na drodze zdobywania wiedzy, ale również budowania relacji społecznych.

Nasza szkoła opiera swoją działalność na zasadach wiary katolickiej i wartościach chrześcijańskich, a drogą do realizacji założeń edukacyjnych jest metoda Marii Montessori.

Jesteśmy społecznością tworzoną przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Wspólnie działamy i rozwijamy naszą szkołę.