Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

Dzień w szkole w klasach 1-3

Początek dnia – praca własna – 8.00

Codziennie zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się rozmową w kręgu. To pierwsze spotkanie nauczyciela z uczniami, podczas którego następuje powitanie i nawiązanie rozmowy na temat samopoczucia dzieci, ich oczekiwań względem kolejnego dnia szkolnej przygody i rozplanowania pracy.

W czasie pracy własnej dziecko samo decyduje o tym, czym i jak długo, będzie się zajmowało, jednocześnie realizując podstawę programową z poszczególnych przedmiotów.

Jest to możliwe dzięki specjalnym materiałom opracowywanym przez nauczycieli przedmiotowych. Ważną rolę odgrywa również przygotowanie otoczenia, które sprzyja nauce dziecka i dostarcza materiałów, które stanowią odpowiedź na jego indywidualne potrzeby oraz aktualne zainteresowania. Efektywna praca własna możliwa jest dzięki przestrzeganiu wcześniej ustalonych reguł:

  • Nie przeszkadzaj innym w pracy.
  • Nie mów głośno, wystarczy szept.
  • Doprowadź każdą pracę do końca.
  • Bądź rzetelny w samokontroli.
  • Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku.
  • Pomagaj innym w pracy.
  • Każdą pomoc odstawiaj na stałe miejsce.

Praca własna kończy się ponowny spotkaniem w kręgu – dzieci mają okazję podzielić się tym, czego się nauczyły oraz zaprezentować rezultaty pracy, co nierzadko stanowi inspirację dla pozostałych członków grupy i motywuje ich do działania.

Spacer

Po pracy własnej dzieci odpoczywają podczas półgodzinnej przerwy zwanej spacerem. W tym czasie zawsze wychodzimy na boisko szkolne, żeby zagrać w piłkę, berka czy pobawić się w chowanego.

Zajęcia przedmiotowe

Po spacerze zaczynamy zajęcia grupowe. W tym czasie spotykamy się na zajęciach językowych, artystycznych i sportowych.

Świetlica

Po lekcjach dzieci mogą odpocząć w świetlicy szkolnej czekając na rodziców. Jest to również strefa zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Szkoła kończy pracę o godzinie 17.00.