Ze sztuką za pan brat

Uczniowie klas 4 – 6 odwiedzili jedno z krakowskich muzeów. Wybór padł na Muzeum Sztuki Współczesnej, w którym wzięły udział w lekcji muzealnej na ekspozycji ,,W labiryncie słów” z dziełami związanymi tematycznie ze ,,słowem” i ,,literą”.

Podczas zajęć udało się zobaczyć Kolekcję MOCAK-u. Na podstawie wybranych prac uczniowie próbowali zbadać relację pomiędzy słowem, a jego znakiem graficznym. Warsztaty miały na celu poznanie historii piśmiennictwa w kontekście sztuki.

W drugiej części spotkania dzieci wykonały własne prace związane z artystycznym przedstawieniem słowa, sylaby, litery.